Pskov Sankt Petersburg Miednoje Moskwa Smolensk Katyń Peterhof Miejsce "Katastrofy Smoleńskiej"
 / zdjęcia / foto - wybierz miejsce klikając na mapie /  439 zdjęć
filmy / video
 
publikacje / publications
"Wenecja północy" Petersburg - Rosja cz. 1
" Petersburg, carskie pałace i bursztynowa komnata" - Rosja cz. 2
 
ROSJA
 

 
Rosja, Federacja Rosyjska -  to najrozleglejsze państwo świata, zajmuje niemal dwukrotnie większe terytorium niż USA i Chiny. W jej skład wchodzi: 21 republik, 49 obwodów, 6 krajów, 1 obwód autonomiczny, 10 okręgów autonomicznych i 2 miasta wydzielone (Moskwa i Petersburg). Rosja graniczy z 14 państwami na lądzie i z 2 (dwoma) w cieśninach; długość granicy państwowej wynosi 60 tys. km, w tym 20,3 tys. km granic lądowych. Aż do rozpadu Związku Radzieckiego w grudniu 1991 r. faktyczne rządy w kraju sprawowała Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego, a formalny rząd stanowił tylko instrument w jej rękach. Zgodnie z konstytucją zaaprobowaną w 1993 r. na czele państwa stoi prezydent wybierany na 4-letnią kadencją w wyborach powszechnych. Po 1990 r. gospodarka Rosji była zdeterminowana procesem rozkładu centralnie sterowanego realnego socjalizmu i jednoczesnym gwałtownym zerwaniem więzi gospodarczej z państwami powstałymi wskutek rozpadu ZSRR. W takich warunkach rozpoczęte w 1991 r. reformy gospodarcze miały wyeliminować nieefektywne podmioty gospodarcze i stworzyć warunki wzrostu ekonomicznego. Jednak selektywne i niekonsekwentne ich realizowanie wprowadziło Rosję w stan kryzysu z dotkliwymi skutkami społecznymi. Na przestrzeni kolejnych lat nastąpił okres naprawy tego stanu. Dziś ze względu na olbrzymie terytorium, liczbę ludności oraz ogromne zasoby naturalne Rosja należy do największych gospodarek świata. W 2010 r. pod względem całości PKB liczonego według parytetu siły nabywczej zajęła szóste miejsce na świecie, a w cenach bezwzględnych dziesiąte.

Rosja to kraj kontrastów. Bogatej stolicy i biednej wsi. Nowoczesnych kurortów turystycznych i popegieerowskich miasteczek. Oligarchów i żebraków. Uznanych artystów i pamiątek po socrealizmie. To kraj zurbanizowany, ale posiadający całe połacie dziewiczej przyrody. Rosja to Moskwa, Kreml, Petersburg, Władywostok, Syberia, białe noce, srogie zimy, gorące lata, Rewolucja Październikowa, komunizm, pierestrojka, muzyka, samowar, Lenin, Stalin, Piotr Pierwszy, Katarzyna Wielka, Puszkin, Lermontow, Tołstoj, Dostojewski, Wysocki, Okudżawa, Pugaczowa.