Rosja - powrót

Smoleńsk - stolica obwodu smoleńskiego, położona nad Dnieprem. 355 tys mieszkańców. Ważny węzeł kolejowy i drogowy. Pierwsze wzmianki o Smoleńsku pochodzą z 863 roku. Był ośrodkiem plemienia Krywiczów i ważnym punktem na szlaku "od Waregów do Greków". Od 882 wchodził w skład Rusi Kijowskiej. Od XII wieku stolica Księstwa Smoleńskiego. W latach 1404-1514 należał do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Później należał do Księstwa Moskiewskeigo. W 1611 zdobyty przez wojska Rzeczyspospolitej. Na mocy traktatu andruszowskiego w 1667 ostatecznie przechodzi do Rosji. Podczas wojny Napoleona z Rosją, w pobliżu miasta stoczono jedną z największych bitew kampanii (16-18 sierpnia 1812). Podczas II wojny światowej zajęty przez Niemców i prawie w całości zniszczony. W pobliżu miasta znajduje się miejscowość Katyń, znana z dokonanej tam zbrodni na polskich oficerach. Stara część miasta znajduje się na prawym brzegu rzeki. Ciekawsze zabytki to cerkwie św. Piotra i Pawła, św. Jana, Michała Archanioła,  Kreml, Uspienskij Sobor.

Miejsce "Katastrofy Smoleńskiej"

Katyń