Moskwa - powrót

Galeria Trietiakowska – jest to muzeum sztuk plastycznych. Powstało w 1856 roku dzięki Pawłowi Trietiakowi, który gromadził najcenniejsze dzieła artystów rosyjskich, głównie malarzy. W 1918 roku galeria została zaliczona w poczet dóbr narodowych Rosji i otrzymała nową nazwę Państwowa Galeria Trietiakowska. Aktualnie galeria został odnowiona, a w 2006 roku obchodziła swoje 150 lecie. W Galerii Trietiakowskiej zgromadzone są dzieła najwybitniejszych malarzy rosyjskich takich jak: A. Rublow, I. Riepin, I. Lewitan, I. Szyszkin, M. Ge, W. Wasniecow.