Cricova Kiszyniów Milestii Mici
 / zdjęcia / foto - wybierz miejsce klikając na mapie /  71 zdjęć
 
filmy / video
 
publikacje / publications
Zapomniany kraj - Mołdawia
 
 

MOŁDAWIA

 

Mołdawia – państwo europejskie położone na terenach historycznej Besarabii. Graniczy z Ukrainą, Naddniestrzem i Rumunią. W jej skład wchodzi także autonomiczna republika Gagauzja, gdzie językami urzędowymi są obok rumuńskiego gagauski i rosyjski, choć sami Rosjanie stanowią niewielką część ludności tego obszaru. Rdzenną ludność Gagauzji (Gagauz Yeri) (ponad 80%) stanowią Gagauzi – tureckojęzyczni prawosławni chrześcijanie.