Ochryd Jezioro Ochrydzkie
 / zdjęcia / foto - wybierz miejsce klikając na mapie /  37 zdjęć
filmy / video
 
 
 
 
MACEDONIA
 

 
Macedonia, Republika Macedonii, na forum międzynarodowym państwo określane jest tymczasową nazwą Była Jugosłowiańska Republika Macedonii – państwo powstałe po rozpadzie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, leżące na Półwyspie Bałkańskim i zajmujące ok. 38% regionu historycznego i geograficznego Macedonia.