Wilno Troki Grutas Park
 / zdjęcia / foto - wybierz miejsce klikajšc na mapie /  66 zdjęć
filmy / video
 
 
 
 
LITWA
 

 
Litwa, Republika Litewska – państwo w Europie], jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosjš (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polskš, od wschodu z Białorusiš, od północy z Łotwš.

Litwa jest najbardziej wysuniętym na południe spoœród trzech krajów bałtyckich, jak również największym z nich, tak pod względem terytorium, jak i liczby ludnoœci. Litwa była pierwszš z okupowanych republik radzieckich, która wystšpiła ze Zwišzku Radzieckiego i odzyskała suwerennoœć, ogłaszajšc deklarację niepodległoœci 11 marca 1990 r.