Bośnia i Hecegowina - powrót

Medjugorie – miejscowość w Bośni i Hercegowinie położona w południowej części Hercegowiny na południowy zachód od Mostaru. Znana głównie dzięki mającymi tutaj mieć miejsce od 1981 roku objawieniami Matki Bożej z Medziugorie, cały czas badanymi przez Kościół, do tej pory nie odrzuconymi ani nie potwierdzonymi. Do lat 80. parafia Medziugorje stanowiła typową wiejską parafię. Wtedy w związku z mającymi tutaj mieć miejsce objawieniami Matki Bożej oraz w konsekwencji z napływem wielu pielgrzymów i turystów Medziugorie, do tej pory całkowicie zamieszkane przez Chorwatów, zmieniło swój charakter. Z małej wioski, składającej się pierwotnie z trzech osad, stało się miejscem kultu religijnego dla przybywających tam licznie pielgrzymów, a przy tym bazą gastronomiczno-noclegową, miejscem handlu dewocjonaliami i pamiątkami, z którymi to zajęciami obecnie wielu mieszkańców, spośród których wielu napłynęło do Medziugorja w ostatnich latach, jest w jakiś sposób związana.