Włochy - powrót

Paestum, grecka Posejdonia, współczesne Pesto, ruiny w południowych Włoszech nad zatoką Salerno. W starożytności kolonia grecka założona ok. 600 p.n.e. przez Greków z Sybaris (południowa Italia). Słynna z bogactwa i wyrobów ceramicznych. Ok. 400 p.n.e. Paestum opanowane zostało przez Lukanów, a w 273 p.n.e. zdobyte przez Rzymian. U schyłku cesarstwa z powodu malarii Paestum opustoszało. Zachowały się wspaniałe ruiny trzech monumentalnych świątyń doryckich (peripterosów): tzw. Bazyliki z ok. 565 p.n.e., tzw. świątyni Posejdona (właściwie świątynia Hery Argiwskiej) z ok. 450 p.n.e. i tzw. świątyni Demeter (prawdopodobnie Ateny) z ok. 530 p.n.e.