Wietnam - powrót

Sa Pa – miasto w północnym Wietnamie. Kurort z chłodniejszym klimatem założony przez Francuzów w czasach kolonialnych. Miasto leży na wysokoœci ok. 1600 m n.p.m., na wzgórzach oddzielonych głębokš dolinš od masywu Phan Xi Păng (3143 m n.p.m.), zwanego "Dachem Indochin". Obecnie miejsce to jest bardzo popularne ze względu na piękno otaczajšcych gór, oraz zdarzajšce się czasami opady œniegu. Okolice Sa Pa zamieszkujš mniejszoœci etniczne Hmong, Dao i Tay, dla których miasto stało się lokalnym oœrodkiem handlu. Powstajšca infrastruktura turystyczna zmieniła całkowicie gospodarczy charakter rejonu. Rolnicza dotychczas ludnoœć przestawiła się na produkcję wyrobów rękodzielniczych i usługi turystyczne.