Wielka Brytania - powrót

Strona główna

Manchester to jeden z najważniejszych ośrodków przemysłowych Anglii. Ważne centrum życia kulturalnego i naukowego. W 79 roku powstała rzymska warownia, która istniała do V wieku. W roku 1086 Manchester został założony niedaleko dawnej twierdzy rzymskiej o nazwie Mamucium lub Mancunium. Nazwa miasta zakończona na - chester pochodzi od łac. castra – "obóz". Od połowy XVIII w. jeden z ośrodków rewolucji przemysłowej, ośrodek przemysłu włókienniczego, w XIX wieku największy na świecie. Wtedy nastąpił gwałtowny rozwój miasta jako centrum nowoczesnego przemysłu. Tu w 1789 roku uruchomiono pierwszą maszynę parową do napędu przędzalni. Obecnie wielkie centrum przemysłu włókienniczego, maszynowego, elektrotechnicznego, samochodowego, lotniczego, papierniczego i odzieżowego. Port morski i silny ośrodek naukowy - miejsce pierwszego rozszczepienia atomu i opracowania pierwszego praktycznego naukowo komputera. Drugi po Londynie co do wagi ośrodek medialny, główna kwatera wielu sekcji i rozgłośni BBC