Ukraina - powrót

Żółkiew (za czasów sowieckich - Nestorow) to istna perełka wybudowana przez włoskich architektów okresu renesansu. Jej fundatorem był hetman Stanisław Żółkiewski. Pod koniec XVII w. Żółkiew była jednym z najładniejszych miast Rzeczypospolitej. Miasto budowano na planie siedmioboku wyznaczonego murem z zachowanymi częściowo po stronie północnej basztami i bramami. Od południowego zachodu
do murów miejskich przylegał zamek, który należał do najwspanialszych na całej Rusi Halickiej. Powstał równocześnie z miastem w końcu XVI w. Tę królewską rezydencję stanowił
czteroskrzydłowy gmach, budowany z kamienia i cegły, z basztami w narożach. W tym wspaniałym obiekcie przez wiele powojennych lat mieściły się koszary wojskowe. Przed zamkiem rozciągał się prostokątny rynek, przy którym stanął kościół parafialny pw. Św. Wawrzyńca Męczennika.