Ukraina - powrót

Wiśniowiec, miejscowość w obwodzie tarnopolskim, nad rzeką Horyń (dopływ Prypeci). Historia: pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z ok. 1395. Wymieniony pod nazwą Wiśniowiec w połowy XV w. Własność rodu Wiśniowieckich do 1744. W 1512 miejsce zwycięskiej bitwy wojsk polskich i litewskich pod dowództwem hetmanów M. Kamienieckiego i K. Ostrogskiego nad Tatarami. Po śmierci hetmana wielkiego koronnego M.S. Wiśniowieckiego klucz wiśniowiecki przejęli Mniszchowie (do połowy XIX w.), następnie Platerowie. Od 1795 w zaborze rosyjskim, od 1921 w granicach II Rzeczypospolitej. 1939-1941 i 1945-1991 w ZSRR, następnie w granicach niepodległej Ukrainy.