Ukraina - powrót

Skała Podolska do niedawna nazywana Skała nad Zbruczem leży przy szosie Czortów-Kamieniec Podolski, i liczy ponad 5 tysięcy mieszkańców. Jest to miejsce położone w bardzo malowniczym zakątku na wysokim brzegu Zbrucza. Zabudowa jest typowa dla kresowego miasteczka – duża ilość drewnianej zabudowy, opuszczonych domów i ruin. Ślady grodu na tym terenie pochodzą już z połowy XIII wieku jednakże pierwsza opisana budowla pochodzi z Końca XIV wieku. Miasto nie rozwijało się pomyślnie ze względu na bardzo liczne ataki z XV i XVI wieku których autorami byli Wołochowie i Tatarzy. Od pierwszego rozbioru Polski tereny te należały do Austrii. Na ten okres przypada największy rozwój miasta kiedy to nastąpiło dołączenie linii kolejowej a liczba ludności którą w znakomitej większości stanowili Żydzi uległa podwojeniu. W czasie II wojny światowej miała jednak miejsce masowa eksterminacja ludności żydowskiej i wysiedlenie Polaków na których miejsce sprowadzano osadników z Ukrainy. Mimo dość małej powierzchni miasta w Skale znajduje się imponująca liczba zabytków.