Ukraina - powrót

Poczajów to niewielkie miasteczko, położone w bardzo malowniczej okolicy. Słynie przede wszystkim z ogromnego zespołu klasztornego – Ławry Poczajowskiej – największego ośrodka prawosławia na Wołyniu. Historia Poczajowa nieodłącznie wiąże się z dziejami tamtejszego klasztoru prawosławnego. W średniowieczu osiedlili się w tych okolicach mnisi, a tradycja prawosławna mówi o tym miejscu jako o cudownym, znajdującym się pod szczególną opieką Maryi.