Ukraina - powrót

Krzemieniec Wołyński to niewielkie ponad 20-tysięczne miasto na Ukrainie. Leżące w okolicy Tarnopola, na granicy Podola i Wołynia. Jak w większości miast Kresów Wschodnich najbardziej charakterystyczne i najstarsze zabytki związane są z religią. Należą do nich zarówno ślady chrześcijaństwa, jak i prawosławne cerkwie. W Krzemieńcu wyróżnikiem jest XVIII-wieczny kościół i klasztor jezuitów, w czasie wojny przekształcony w salę sportową i używany w tej formie do czasów bardziej współczesnych. Dziś znajduje się w nim cerkiew prawosławna. Przemienienia Pańskiego. Inny obiekt po jezuitach, który został ufundowany przez Bonę Sforza, to dawna fara a dziś sobór pw św Mikołaja. Historia jednej z najsłynniejszych szkół, która dała początek Uniwersytetowi w Kijowie wiąże się z zakonem jezuitów, którzy założyli w Krzemieńcu w XVIII wieku kolegium jezuickie. Do Liceum uczęszczał między innymi urodzony w Krzemieńcu Juliusz Słowacki. Niestety liceum zamknięto po powstaniu listopadowym, a jego majątek przeniesiono do Kijowa.