Ukraina - powrót

Kamieniec Podolski. Miłośnicy historii muszą odwiedzić stolicę Podola – położony nad rzeką Smotrycz Kamieniec Podolski. Całe stare miasto jest otoczone rzeką i stanowi swoistą enklawę. Kamieniec został założony w XI w. Od samego początku miasto czerpało zyski z handlu ze Wschodem dzięki korzystnemu położeniu na szlakach handlowych. W roku 1352 Kazimierz Wielki przyłączył Kamieniec do Polski, a w 1374 roku Kamieniec uzyskał prawa miejskie. Miasto stało się wielokulturowe, zamieszkiwali je: Polacy, Ormianie oraz ludność ruska. Gdy w 1375 w Kamieńcu powstało podolskie biskupstwo kościoła katolickiego, miasto stało się jednym z najważniejszych punktów strategicznych ówczesnej "łacińskiej" Europy. Aby Kamieniec mógł skutecznie bronić południowo-wschodniej granicy Polski zbudowano tam w 1463 roku potężną fortecę.