Ukraina - powrót

Chocim. Miłośnicy historii koniecznie muszą odwiedzić położony nad Dniestrem, założony jeszcze w X wieku Chocim. Przez kolejne trzy stulecia miasto należało kolejno do ruskich księstw: Kijowskiego, Wołyńskiego i Halicko-Włodzimierskiego. Od XIV w. Chocim przechodził w ręce mołdawskie, tureckie i polskie. Znaczenia miejscowości dodawała przede wszystkim warowna twierdza, która stała się przedmiotem zaciekłych bitew pomiędzy wojskami Rzeczypospolitej i armią turecką (w 1621 i 1673).