Tajlandia - powrót

W Tajlandii szczególnym szacunkiem obdarza się słonie. Kult tych potężnych zwierząt ma swe źródło w pewnej hinduskiej legendzie o synu boga Śiwy. Słonie dostrzeżemy na tajskich malowidłach, w płaskorzeźbach i rzeźbach zdobiących świątynie, zaś z grzbietu tych ogromnych wierzchowców zwiedzić możemy niektóre kompleksy zabytków. Aby zapewnić sobie szczęście w dalszej podróży, warto ukradkiem przemknąć się pod brzuchem tego przynoszącego szczęście zwierzęcia.W Tajlandii znajdują się Ośrodki Szkolenia Młodych Słoni. W ciągu kilkuletniej nauki, słonie uczą się różnych umiejętności, które niejednokrotnie stają się elementem pokazów organizowanych dla turystów. Wówczas te inteligentne zwierzęta, pod kierunkiem ludzi, układają i porządkują kłody drewna. Wśród słoni oprócz „robotników” są także „artyści” – niektóre z nich malują obrazy, inne grają na instrumentach lub rytmicznie tańczą.