Szwecja - powrót

Ystad – miasto w południowej Szwecji, siedziba władz administracyjnych gminy Ystad w regionie Skåne , port nad Morzem Bałtyckim. Miasto Ystad jest istotnym elementem infrastruktury transportowej Szwecji. Wraz z funkcjonującym tam morskim przejściem granicznym tworzy bardzo ważny dla transportu środkowoeuropejskiego - węzeł komunikacyjny. Łączy - poprzez połączenia morskie i lądowe - Skandynawię z Europą Środkową i Europą Południową oraz kraje bałtyckie z Europą Zachodnią.