Szwajcaria - powrót

Stein am Rhein, znajduje się w Kantonie Schaffhausen w miejscu, gdzie Ren opuszcza Jezioro Bodeńskie. Niewielkie miasteczko, położone nad brzegiem Renu, otoczone fragmentami murów obronnych z zachowanymi bramami miejskimi jest jednym z najpiękniejszych w Szwajcarii. Średniowieczne centrum, pozbawione ruchu kołowego, tworzą wąskie uliczki z ozdobionymi kolorowymi freskami fasadami domów. Oprócz fresków uwagę zwracają także ozdobne wykusze okienne.
Najpiękniejszym miejscem, uwidacznianym we wszystkich folderach i widokówkach, jest plac przed ratuszem. Ściana frontowa ratusza, jak i sąsiadujących domów, pokryta jest freskami, przedstawiającymi sceny z historii miasta.
Razem z przytulnymi kafejki i małymi sklepikami tworzą niepowtarzalny klimat tego miasteczka.