Syria - powrót

Krak des Chevaliers, czyli „twierdza rycerzy”, to jeden z najsłynniejszych zabytków Syrii. Przepiękny, bajkowo malowniczy, zamek krzyżowców. Potężne, białe mury bastionów zamku mają unikalny, monumentalny wygląd. Zamek został zasiedlony i rozbudowany przez europejskich rycerzy podczas wypraw krzyżowych. Ogłoszona przez papieża krucjata, miała za zadanie odbicie z rąk muzułmanów Jerozolimy wraz z Grobem Pańskim i ochronę całej Ziemi Świętej przed Arabami. Rycerzom i chłopom obiecywano korzyści majątkowe, odpuszczenie grzechów i zbawienie. Krucjat było razem siedem głównych i kilka pomniejszych, czyli cała masa, biorąc pod uwagę ówczesne możliwości komunikacyjne i transportowe. Przyniosły klęskę, śmierć dziesiątków tysięcy ludzi i pogłębiły rozłam pomiędzy wschodem i zachodem. Nam Polakom, ostał się w spuściźnie krucjat Zakon Najświętszej Marii Panny, czyli Krzyżacy, z którymi mieliśmy nie lada problemy.