Rumunia - powrót

Leżąca nad Wielką Tyrnawą Sighisoara to jeden z najlepiej zachowanych w Europie średniowiecznych zespołów miejskich. Historia tego ośrodka rozpoczyna się w XII w., kiedy niemieccy osadnicy sprowadzeni przez króla Węgierskiego, rządzącego wówczas tymi ziemiami, założyli tutaj pierwsze osiedle. Miasto przed 1280 r. nazywało się Castrum Sex, potem Schespurch a od 1337 r. kiedy stała się domeną królewską Civitas de Segusvar. Miasto odgrywało ważną rolę handlową w tej części Europy i szybko stało się najważniejszym ośrodkiem Siedmiogrodu. Niemieccy rzemieślnicy sami zbudowali fortyfikacje miejskie. Powstała zachowana do dzisiaj murowana zabudowa miejska, domy i kościoły. Budowę wspomagały bogate cechy. Cały kompleks podzielony na miasto górne i dolne otoczono murami z 9 basztami. W Sighisoarze urodził się bodajże najsłynniejszy obywatel Siedmiogrodu czyli Vlad III Palownik zwany Draculą. Do dzisiaj można tu oglądnąć Dom Draculi czyli Casa Vlad Draculi.