Rumunia - powrót

W Rasnov znajduje sie tak zwany zamek chłopski zbudowany przez mieszkańców okolicznych wiosek na podwalinach dawnego zamku Krzyżackiego. Jest dobrym przykładem zorganizowania włościan na wypadek najazdu. W przypadku zagrożenia opuszczali oni swoje gospodarstwa i przenosili się do zamku, w którym bronili się przed atakami. Należy pamiętać, iż za sąsiadów mieli Imperium Otomańskie, którego wojska słynęły z brania w jasyr dziewic i nie tylko, tak więc schronienie w zamku zwiększało prawdopodobieństwo uniknięcia takiego losu. Zamki chłopskie spotykane są tylko na terenach Rumunii. Same zamki były na przestrzeni wieków wyposażane w coraz nowocześniejsze środki służące obronie włościan, natomiast nie spotykało się tam typowych dla zamków magnackich budowli jak dwór; w zamian każda rodzina miała przypisane pomieszczenia do zamieszkania i przechowywania zapasów na czas najazdu.