Rumunia - powrót

Humor – miejscowość, położona w północnej części Mołdawii, na Bukowinie. Położona jest w dolinie rzeki Humor, przy drodze prowadzącej do polskich wsi Plesza i Pojana Mikuli. We wsi znajduje się monastyr z malowaną cerkwią pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy z pierwszej połowy XVI w., wpisaną wraz z innymi malowanymi cerkwiami Bukowiny na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W pobliżu znajdują się też ruiny cerkwi należącej do wcześniejszego monastyru, ufundowanego na przełomie XIV i XV w.