RPA - powrót

St. Lucia znajduje się we wschodniej prowincji KwaZulu-Natal, niedaleko od portowego Durban. Obok miasteczka znajduje się wpisane na listę UNESCO największe w Afryce estuarium, zajmujące obszar 325 km kwadratowych. Estuarium nazywamy poszerzone, lejkowate ujście rzeki, powstałe w wyniku działania pływów morskich. Przypływy i odpływy działają erozyjnie, wydzierając w stronę morza akumulowany przez rzekę materiał i w związku z tym poszerzają ujście rzeki, jednocześnie uniemożliwiając utworzenie się delty z materiału akumulowanego z biegiem rzeki. Wokół tych interesujących terenów znajduje się kilka niewielkich rezerwatów nazywanych do 2007 roku Greater Saint Lucia Wetland Park, a obecnie iSimangaliso Wetland Park. To przepiękne estuarium, mające prawie 60 km długości i 10 km szerokości w kształcie topora z maksymalną głębokością tylko 1,5 metra zamieszkuje około 800 sztuk hipopotamów i ogromna ilość krokodyli. Jest to lęgowisko bardzo rzadkich żółwi karetta i skórzastych. Gnieździ się tam 500 gatunków ptaków wliczając pelikany, flamingi, warzęchy i bieliki afrykańskie.