Portugalia - powrót

Alcobaca to miasto jak wiele innych w Portugalii, jest jednak jeden zabytek, który ściąga tu masę turystów. Najważniejszym bowiem obiektem jest imponujące opactwo Santa Maria de Alcobaça, zbudowane przez zakon Cystersów. Klasztor jest jednym z najstarszych zabytków gotyckich w Portugalii i szczyci się największym gotyckim kościołem w kraju. Opactwo założono w 1153r. w związku z przybyciem do Portugalii w 1138r. zakonu cystersów. Jest on także dziękczynieniem za zwycięską bitwę i zdobycie mauretańskiej twierdzy Santarém. Kościół wzorowany był na świątyni we francuskim Clairvaux. Cystersi w milczeniu oddalwali się pracy i modlitwie, stosując regułę św. Bernarda, nakazującą odrzucenie zbytku, przywilejów i ostentacji.Budowę zespołu zakończono w 1223r., niemniej póżniej przez sześć stuleci następowała rozbudowa klasztoru. Budowla wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.