Polska pn-zach - powrót

Parowozownia Wolsztyn jest jedyną nadal czynną lokomotywownią w Europie, z której codziennie wydawane parowozy do prowadzenia planowych pociągów pasażerskich. Jest to ostatnie takie miejsce w Polsce, gdzie można obejrzeć warsztaty, maszyny i urządzenia oraz inne obiekty zaplecza technicznego służące utrzymaniu i naprawie parowozów.Nie jest to skansen ani muzeum specjalnie utworzone dla prezentacji parowozów i ich zaplecza, ale czynna od ponad 100 lat prawdziwa parowozownia. Tylko tutaj codziennie można zobaczyć gorący, buchający parą parowóz. (więcej - Cuda świata)

inne zabytki techniki