Polska pn-wsch- powrót

Warszawa - stolica Polski i województwa mazowieckiego. Usytuowana jest na Nizinie Środkowo mazowieckiej, nad Wisłą. Warszawa jest wielkim ośrodkiem życia politycznego, naukowego, kulturalnego i gospodarczego; tu mieszczą się siedziby władz państw. - sejmu i senatu, prezydenta, rządu, oraz partii politycznych, przedstawicielstw dyplomatycznych i handlowych państw obcych, różnorodnych organizacji o zasięgu ogólnokrajowym. Wisła dzieli obszar Warszawy na część lewobrzeżną i prawobrzeżną. Najstarszymi dzielnicami Warszawy założonymi w średniowieczu, są Stare Miasto i Nowe Miasto, położone na skarpie, tuż nad Wisłą. Na pd. i pd.-zach. od nich w XVI–XVIII w. powstały dalsze osiedla. Ta część Warszawy jest bogata w zabytki historyczne, zrekonstruowane po II wojnie światowej. Dawny charakter zachował najpełniej Trakt Królewski, biegnący od Zamku Królewskiego wzdłuż ulic: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat i Al. Ujazdowskie w kierunku Wilanowa. Na pd.-zach. od dzielnic historycznych powstało w XIX w. obecne śródmieście, pełniące dziś funkcje handlowo- usługowe, kulturalne. i mieszkaniowe. Warszawa odznacza się stosunkowo luźną zabudową. Dużą powierzchnię zajmują tereny zielone. Spośród dawnych parków i ogrodów najbardziej są znane: Łazienkowski, Ujazdowski, Praski  i Ogród Saski.