Polska płd-wsch - powrót

Wąchock. Osada powstała i rozwinęła się dzięki klasztorowi Cystersów wybudowanemu w 1179. 1260 klasztor został zniszczony przez najazd tatarski. W przywileju z 1275 książę krakowski i sandomierski Bolesław V Wstydliwy potwierdził dawniejsze nadania oraz poszerzył zakres swobód i przywilejów dla klasztoru. W posiadłościach cysterskich rozwijało się górnictwo i rzemiosło. Szybko rozrastała się także osada przyklasztorna, w której obok rzemiosła znaczącą rolę odgrywał handel. 1454 prawa miejskie z nadania Kazimierza IV Jagiellończyka. 1657 klasztor złupiły i spaliły wojska Jerzego II Rakoczego. Od 1795 w zaborze austriackim, od 1809 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. 1818 kasata opactwa. Wąchoc ma również drugie oblicze, związane z sołtczem. To na jego temat krążą liczne kawały i to ja jego cześć postawiono pomnik.