Polska pn-zach - powrót

Kolegiata w Tumie pod Łęczycą to jeden z najcenniejszych zabytków romańskich w Polsce. Jednocześnie jest to największy zachowany kościół z tego okresu w naszym kraju. W jego kruchcie znajduje się wpaniały portal romański, a wewnątrz m.in. fragmenty malowideł ściennych romańskich, gotyckich i renesansowych.