Polska pn-zach - powrót

Most drogowy w Tczewie  na dolnej Wiśle zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, zaprojektowany przez Carla Lentza. Był on wówczas najdłuższym mostem w Europie. Przygotowania do budowy pierwszego żelaznego mostu trwały już latach 1844-1845. Kamień węgielny został położony 27 lipca 1851 roku przez Fryderyka Wilhelma IV. Pierwszy pociąg przejechał po nim 12 października 1857 roku. Most liczący 837 m długości, wsparty na siedmiu filarach był najdłuższym w Europie i jednym z największych na świecie. Portale (bramy wjazdowe) mostu do 1920 r. zdobiły płaskorzeźby przedstawiające otwarcie mostu przez Fryderyka Wilhelma IV  oraz Krzyżaków podbijających Litwę. W latach 1888-1891 w odległości 30 metrów wybudowano drugi most, wyłącznie kolejowy. Wówczas to starszy z mostów zamieniono na drogowy. Pierwotnie oba mosty były krótsze od dzisiejszych, ponieważ wówczas wał ochronny znajdował się bliżej koryta rzeki. W 1912 roku wał przesunięto w stronę Lisewa, dokonano przedłużenia mostów i zbudowano przybudówki ze wspólna bramą. W obydwu mostach występują wszystkie możliwe rozwiązania techniczno-konstrukcyjne stosowane w sztuce budowlanej mostów od XIX wieku.

inne zabytki techniki