Polska pn-zach - powrót

By dowiedzieć się o Strzelnie wszystkiego, trzeba by tam spędzić tydzień. Na jednym wzgórzu - św. Wojciecha znajduje się ponad 200 skatalogowanych zabytków. W jednym kościele - około tysiąca relikwii. Więcej jest tylko w Krakowie. Na strzeleńskim wzgórzu wnosi się kościół św. Trójcy i rotunda św. Prokopa. Obie świątynie pochodzą z drugiej połowy XII wieku. Zbudowały je norbertanki - zakon bardzo bogaty. Panny, które tu trafiały, wnosiły czasem w posagu kilka wsi. W pewnym momencie zakon posiadał 29 tys. ha ziemi. Dziś Strzelno swoją sławę zawdzięcza przede wszystkim dwóm romańskim kolumnom, znajdującym się w bazylice.