Polska pn-wsch- powrót

Wiadukty w Stańczykach. W pierwszej połowie XX wieku rejon Mazur Garbatych był terenem budowy i rozbudowy systemu linii kolejowych. Prace nad połączeniem Gąbin – Żytkiejmy – Gołdap trwały przez lata 1907 – 1927. Jednym z najtrudniejszych odcinków było połączenie Żytkiejmy – Gołdap. W okolicy Stańczyk ukształtowanie terenu polodowcowego, którego krajobraz charakteryzuje się znacznymi różnicami wysokości względnej, zmusiło budowniczych do wybudowania potężnych wiaduktów nad doliną rzeki Błędzianki. Są to najwyższe wiadukty na tej linii i jedne z najwyższych w Polsce. Długość – 200m, wysokość – 36m. Architektura budowli charakteryzuje się doskonałymi proporcjami a filary ozdobione są elementami wzorowanymi na rzymskich akweduktach w Pont du Gard, z tego też względu często nazywane są „Akweduktami Puszczy Rominckiej”. Po zakończeniu II wojny światowej, do sierpnia 1945 roku Rosjanie zdemontowali torowiska większości połączeń na terenie Mazur. Taki sam los spotkał tę linie kolejową. Obecnie wiadukty kolejowe w Stańczykach są obiektami prywatnymi, udostępnionymi dla turystów do zwiedzania.

inne zabytki techniki