Polska pn-wsch- powrót

Reszel to niewielkie miasteczko na Warmii, gdzie jakby zatrzymał się czas. Od średniowiecza prawie nie zmieniło swojego wyglądu. Ciche, wąskie uliczki, rozległy park nad Sajną i piękny gotycki zamek stwarzają prawie romantyczną atmosferę. Reszel liczy 5 tysięcy mieszkańców. Założone w 1337 roku.
Zamek reszelski był jedną z rezydencji ostatniego biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego. W latach 1806 i 1807 pożary mocno zniszczyły miasto. By odbudować miasto rozebrano część murów obronnych i zbudowano z nich domy. W niewielkim (jak na te tereny) stopniu zniszczone przez armię sowiecką w 1945 roku. Posiada zachowany średniowieczny układ urbanistyczny.