Polska płd-wsch - powrót

Ojcowski Park Narodowy, utworzony w 1956, w województwie małopolskim. Powierzchnia 1592 ha - w tym 385 ha pod ochroną ścisłą. Siedzibą dyrekcji jest Ojców. Obejmuje malownicze tereny dolin Prądnika i Sąspówki rozcinające południową część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Charakterystyczne formy rzeźby utworzone w wapieniach - skałki na wierzchowinie oraz w dnach dolin (Maczuga Herkulesa, Igła Deotymy), jaskinie (Łokietka, Ciemna, Zbójecka, Koziarnia), liczne jary i wąwozy (Jamki, Korytania, Stodoliska). Dużą część Ojcowskiego Parku Narodowego (88%) pokrywają lasy, w których przeważają bory mieszane, grądy i buczyny. W jaskiniach ślady kultur z epoki kamienia, brązu i z czasów rzymskich. Ruiny zamku w Ojcowie i zamek w Pieskowej Skale.