Polska płd-wsch - powrót

Na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu Odrzykonia, znajduje się rezerwat skalny Prządki. Powierzchnia chroniona wynosi 13,63 ha i obejmuje grupy fantazyjnie uformowanych przez erozję ostańców piaskowcowych wraz z przylegającym do nich lasem. Tuż obok, na kamiennym wzgórzu (452 m n.m.p.) górującym nad doliną Wisłoka, na terenie wsi Odrzykoń w powiecie Krośnieńskim wznoszą się ruiny gotyckiego zamku Kamieniec. Położony wśród malowniczych wzgórz Podkarpacia i widoczny z daleka jest częstym celem wycieczek weekendowych.