Polska płd-wsch - powrót

Ruiny walcowni w Nietulisku Dużym. Kiedyś istniała nazwa Nietulisko Fabryczne na którym mieściła się walcownia żelaza zbudowana z inicjatywy ks. Stanisława Staszica w latach 1824 – 1846 w okresie wczesnego kapitalizmu jako ogniwo wielkiego kombinatu przemysłowego rzeki Kamiennej zaczynającego się zaporą pod Brodami. Projekt monumentalnej budowli opracował Fr. Lempe, wykonawcami byli chłopi pańszczyźniani ekonomii rządowej Starachowicko – Brockiej, robotnicy, najemnicy i mechanicy z Białogona. Przy zakładach było osiedle robotnicze. Zakłady po uruchomieniu miały 4 walcownie między innymi do produkcji blachy oraz tokarnie. Energii dostarczały 2 koła o sile 120KM. Pierwotna produkcja roczna wynosiła 1600t w 1896 r. Koła wodne zastąpiono turbinami o mocy 280KM podnosząc produkcję do 10 tysięcy ton w roku 1905.

inne zabytki techniki