Polska pn-wsch- powrót

Narwiański Park Narodowy utworzony został w lipcu 1996 roku  jako 22 park narodowy w Polsce. Głównym powodem utworzenia Parku była konieczność ochrony unikatowego w skali Europy i świata systemu rzecznego Narwi z ogromnym bogactwem flory i fauny.