Polska pn-wsch- powrót

Twierdza Modlin. Czterokrotnie pod jej murami stały obce wojska. Raz bronili się tu Rosjanie, trzy razy Polacy. Po raz ostatni w roku 1939. Miejsce budowy twierdzy wyznaczył osobiście cesarz Napoleon. Umocnienia zaczęto wznosić w 1806 roku na wysokim prawym brzegu Wisły, w miejscu, gdzie łączy się ona z wodami Bugo-Narwi. Już po dwóch latach od rozpoczęcia budowy, podczas wojny z Austrią, do niewykończonej jeszcze twierdzy przeniesiono kwaterę główną wojsk Księstwa Warszawskiego. W roku 1810 Napoleon rozkazał dalszą rozbudowę umocnień. Po klęsce kampanii rosyjskiej w 1812 roku resztki armii Napoleona wycofały się na zachód. 13 lutego 1813 roku Warszawę zajęli Rosjanie, a twierdza Modlin była prawie przez rok oblegana. Załogę stanowiło wówczas blisko 4 tys. żołnierzy. Pomimo głodu i bardzo ciężkich warunków obrońcy wytrwali na posterunku do grudnia 1813 roku. Skapitulowali dopiero, gdy dotarła do nich wiadomość o klęsce Napoleona i jego odwrocie za Ren. Ostatnim wojennym rozdziałem w historii Modlina była obrona twierdzy we wrześniu 1939 roku. Bohaterska załoga atakowana z lądu i powietrza wytrwała aż do 29 września. Dziś Modlin to jedna z najciekawszych twierdz wzniesionych na ziemiach polskich.

inne zabytki techniki