Polska płd-zach - powrót

Milicz miasto w północnej części województwa dolnośląskiego, leżące w powiecie milickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Milicz, nad rzeką Barycz. Główna atrakcją okolic miasta są stawy Milickie. Niewielki spadek rzeki Baryczy i jej dopływów oraz płaski teren powodują, że woda w tej okolicy płynie bardzo wolno, a takie warunki sprzyjają budowie zbiorników wodnych. Początek hodowli ryb na tym terenie przypada prawdopodobnie na XIII wiek, gdyż z tego czasu pochodzą informacje o stawach budowanych przez Cystersów z innych części Dolnego Śląska. XVII i XVIII wiek to złota era hodowli ryb na tych terenach. W XVIII wieku łączna powierzchnia stawów hodowlanych liczyła ponad trzynaście tysięcy hektarów, czyli około dwukrotnie więcej niż obecnie. W XIX wieku część stawów została zlikwidowana i zamieniona na pola uprawne, wprowadzono nowe metody hodowli karpia oraz urządzenia hydrotechniczne, które umożliwiły wydajniejsze korzystanie z wody. W XX wieku stawy przeszły etap renowacji, usypane zostały też wyspy ziemne, które dziś są ważnym miejscem lęgowym dla ptaków. Stawy Milickie to największy kompleks stawów hodowalnych w Europie i wyjątkowe dziedzictwo kultury materialnej.