Polska płd-wsch - powrót

Magurski Park Narodowy położony jest w południowej Polsce, ok. 80 km na wschód od Nowego Sącza i 90 km na południe od Tarnowa. Park pokrywa część Beskidu Niskiego, gór pozornie zwyczajnych. Że nie są to góry imponujące rozmiarem można wywnioskować z nazwy. Łagodne szczyty, szerokie doliny, cerkwie, pozostałości Łemkowskich wiosek – to krajobraz Beskidu, krainy gdzie zatrzymał się czas. Prawie całą powierzchnię Magurskiego Parku Narodowego stanowią zachowane w stanie naturalnym lasy bukowe, jodłowe, rzadko jaworowe. Rozległe połacie lasów są ostoją dla zwierząt, w tym wielu gatunków zagrożonych. Na terenie parku występuje 117 gatunków ptaków lęgowych. Szczególnie liczne są ptaki drapieżne, zwłaszcza myszołowy i orliki krzykliwe. Zagęszczenie Puszczyka Uralskiego (gatunku sowy) jest tu prawdopodobnie największe w Europie. W lasach obecne są duże ssaki: niedźwiedzie i wilki, na Magurze Wątkowskiej rysie i ginące żbiki. Pospolite są sarny, jelenie i dziki.