Leżajsk - powrót

Jeśli zapytać przeciętnego Polaka - z czym kojarzy Ci się Leżajsk. Odpowiedź zabrzmi prawdopodobnie: z piwem, z organami i bazyliką, a w ostatnich latach coraz częściej kojarzy się z miejscem pielgrzymek Chasydów z całego świata. Powodem dla którego Żydzi ciągną do Leżajska, tak jak polscy katolicy do Częstochowy jest grób jednego z największych cadyków. Cadyk (z hebrajskiego caddik - "sprawiedliwy"), w chasydyzmie przywódca wspólnoty religijnej, najwyższy autorytet w kwestiach wiary i sprawach życia codziennego. Cadykowi przypisywano zdolność bezpośredniego obcowania z Bogiem. Nosili tytuł rebe lub reb. Żydzi wierzą, że w każdym pokoleniu żyje 36 sprawiedliwych, do których bez wątpienia w XVIII w należał Elimelech Weissblum. Żył w latach 1717-1787. Do Leżajska wraz ze swym dworem po dwuletnim pobycie w Łańcucie przybył w 1772 roku. Założył tu szkołę chasydyzmu, znaną w całej ówczesnej Rzeczpospolitej.