Polska pn-zach - powrót

Kwidzyn miasto położone nad rzeką Liwą, prawym dopływem Nogatu, 5 km od Wisły. Przy ulicy Gdańskiej mieszczą się ruiny zamku biskupiego. Był to zamek zbudowany przez biskupów kapituły pomezańskiej w początkach XIV wieku na planie kwadratu z dziedzińcem i kwadratowymi basztami na narożach oraz gdaniskiem połączonym z zamkiem gankiem wspartym na pięciu monumentalnych arkadach. Król Władysław Jagiełło zajął zamek podczas wielkiej wyprawy przeciwko Krzyżakom w 1410 roku. Drugi pokój toruński przyznał zamek w 1466 roku Krzyżakom. Szwedzi podczas potopu w 1655 roku uszkodzili zamek. Władze pruskie częściowo go rozebrały w XVIII wieku. W obecnie zachowanym północnym i zachodnim skrzydle mieści się Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku. Zachowało się również największe gdanisko oraz wieża studzienna z gankiem.