Polska płd-wsch - powrót

Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce został uznany za pomnik historii w 2007 roku. Kozłówka to wybudowana w latach 30. XVIII wieku arystokratyczna rezydencja o układzie kompozycyjnym reprezentującym barokowy typ „entre cour et jardin”. Na przełomie XIX i XX wieku, kiedy należała do jednego z najbardziej wpływowych rodów magnackich Rzeczypospolitej – Zamoyskich, została poddana znacznej rozbudowie, stając się wyjątkowej okazałości pałacem zaliczanym do najlepszych realizacji neobarokowych w Polsce. Wpisuje się on w nurt popularnych w tym okresie modernizacji, które przeistaczały stare siedziby w dumne rodowe rezydencje pełne rodzinnych pamiątek, jednocześnie dostosowane do wymogów współczesnego życia, bez uszczerbku dla ich historycznej atrakcyjności. Kozłówka najlepiej ze wszystkich rezydencji magnackich w Polsce przetrwała dziejowe kataklizmy. O utrzymanie autentyzmu miejsca, z zachowanym szczęśliwie wyposażeniem i zbiorami artystycznymi, dba dziś użytkujące je w sposób wzorcowy Muzeum Zamoyskich.