Polska płd-zach - powrót

Rezydencja w Kliczkowie pod względem kubatury należy do największych tego typu budowli na całym Dolnym Śląsku. Jest to obecnie malowniczy zespół składający się z dwóch dziedzińców otoczonych skrzydłami mieszkalnymi o formach neorenesansowych i neogotyckich, przy czym najstarszy, średniowieczny fragment zamku ukryty jest w skrzydle południowo-zachodnim. Wyremontowany kilka lat temu zabytek pełni dziś funkcję ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego z luksusowym hotelem oraz pełnym zapleczem rekreacyjno- gastronomicznym.