Polska płd-wsch - powrót

Haczów - wieś ongiś królewska położona po obu brzegach Wisłoka otrzymała około roku 1360 za pozwoleniem króla Kazimierza Wielkiego lokację na prawie magdeburskim. Lokacja ta została potwierdzona przez króla Władysława Jagiełłę dokumentem z dnia 7 lutego 1388 roku. Ten sam król Władysław Jagiełło utworzył w tym samym roku 1388 w Haczowie parafię rzymskokatolicką. W miejscowości tej zabytkiem, który dotrwał do dzisiaj jest największy i jeden z najstarszych, zrębowy drewniany gotycki kościół - nie tylko w Polsce ale i w skali światowe. W sierpniu 2003r. zabytkowy kościół został ostatecznie wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.