Polska płd-wsch - powrót

Zamek w Dębnie. Ta Wielkopańska rezydencja uchodzi za perłę polskiej architektury z czasów późnego gotyku. Do dziś przetrwał w niemal niezmienionym stanie od czasów powstania. Zachowała się pierwotna struktura murów, dawny układ wnętrz oraz duża część efektownego wystroju architektonicznego. Uwagę zwracają gotyckie, renesansowe i barokowe portale Powstał w latach 1470-1480 zmieniając w kolejnych wiekach swoich właścicieli. Ostatni z nich Stanisław Jastrzębski opuścił go we wrześniu 1939 roku, a majątek przejęły w zarząd niemieckie władze okupacyjne. Po wojnie zamek stał się własnością Skarbu Państwa.