Polska płd-wsch - powrót

Rezerwat przyrody nieożywionej "Skamieniałe Miasto" położony jest około 700 m na południe od centrum Ciężkowic, na połnocno - zachodnich stokach wzniesienia "Skała"(365 m n.p.m). Obszar "Skamieniałego Miasta" jest pierwszym w Karpatach, gdzie zostały rozpoznane struktury kopalnych podmorskich osuwisk. W pojęciu światowego dziedzictwa geologicznego jest to szczególnie ważny motyw ochrony, promujący dany obszar na europejską listę tej rangi zabytków. Skałki występujące w rezerwacie zbudowane są z piaskowca cieżkowickiego, który pojawił się około 30 mln lat temu (era kenozoiczna, epoka dolno-eoceńska). W 1948 roku utworzono rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 15 ha. Przez "Skamieniałe Miasto" prowadzi jeden szlak koloru niebieskiego. Czas przejścia : od 60 do 90 minut. Skałki opisane są według kolejności pojawiania się na szlaku turystycznym.