Polska pn-zach - powrót

Biskupin. Na skutek prowadzonych prac melioracyjno-irygacyjnych poziom wody w jeziorze Biskupińskim w 1933 r. obniżył się na tyle, że z wody zaczęły wystawać fragmenty umocnień starożytnej osady. Miejscowi chłopi zaczęli odnajdywać różne zabytkowe przedmioty, nie zdając sobie jednak sprawy z ich archeologicznej wartości. Dopiero dzieci uczęszczające do miejscowej wiejskiej szkoły poinformowały o dziwnych znaleziskach swojego nauczyciela Walentego Szwajcera a ten nagłośnił sprawę.  Na terenie, przedsłowiańskiej osady odkryto również ślady osadnictwa wczesniejszego, sięgającego starszej epoki kamiennej (paleolitu).  Na podstawie badań elemetów konstrukcyjnych osiedla (drewnianych bali ) stwierdzono, że powstało ono około 738 roku p.n.e.. Założono je na przełomie epok brązu i żelaza, na podmokłej wyspie na Jeziorze Biskupińskim (obecnie półwysep), o kształcie w przybliżeniu owalnym i powierzchni ok. 2 ha. Wyspa wznosiła się 0,8 - 1,2 m ponad wody otaczającego jeziora.