Norwegia - powrót

Alta, największe miasto we Finnmarku, oferuje zjawisko zorzy polarnej, białe noce, piękne góry, kulturę Samów, renifery i ryty naskalne. W okolicach Alty odnaleziono rysunki naskalne pochodzące sprzed ok. 6,2 tysiąca lat; znalezisko to wpisane zostało w 1985 na listę światowego dziedzictwa ludzkości UNESCO.